UTC增强型蜡基碳带

品牌:UTC

型号:R320

名称:增强型蜡基碳带

产品简介:R320是一款适应性广泛并有出色打印效果的增强型蜡基碳带,综合性能好,打印速度高,低温打印保护打印头。

产品特性:墨色深,打印灵敏,清晰度高,标签适应性广泛 

推荐介质:表面粗糙的纸,涂层纸,吊牌,合成纸,膜类(PET,PVC) 

碳带特性:

带基                       聚酯薄膜

碳带厚度                <8.0 μm

颜色                        黑色、白色、红色可选

耐热涂层                  硅基涂层

油墨熔点                  65

光学密度(透性)      >1.30

光学密度(反射)      >1.90

打印速度                  2英寸-12英寸


下一篇:标签纸
标签:碳带|色带

联欣客服